Kam vyrazit?

V lokalitě Veselska a Strážnicka se nabízí řeka Morava a Baťův kanál.

Řeka Morava
- úsek Veselí nad Moravou – Vnorovy – Strážnice
- úsek Veselí nad Moravou – Uherský Ostroh

- meandry řeky Moravy (Vnorovy – Petrov – Rohatec)
Přírodně velmi vzácná a atraktivní lokalita. Jedná se o jeden z posledních neregulovaných úseků na řece Moravě (obdobné území s přirozenými meandry se ještě nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví). V rovinaté nivě se zde řeka zakusuje do vátých písků, čímž vznikají strmé pískové břehy vysoké až 14 metrů.. Toto území je vyhlášeno jako přírodní památka Osypané břehy. Okolí tvoří buď lužní les, louky nebo pole. Na pravém břehu Moravy jsou rozsáhlé borovicové lesy, které byly právě na vátých píscích uměle vysazeny v polovině 19. století z důvodu zamezení rozšiřování vátých písků po jejich odlesnění.

V meandrech nedaleko obce Petrov se nachází další zvláště chráněné území – přírodní rezervace Oskovec I. a Oskovec II. V těchto lokalitách najdeme hnízdní lesní kolonie čápů bílých a volavek popelavých.

V území Bzenecké Doubravy - Strážnického Pomoraví bylo zjištěno 238 druhů ptáků, z toho 148 pravidelně hnízdících. K nejvzácnějším patří např. lelek lesní, strakapoud jižní a prostřední, skřivan lesní, dudek chocholatý břehule říční, ledňáček říční, chřástal vodní a kropenatý. Z dravců zde žije např. moták pochop, luňák červený a hnědý, ostříž lesní a také orel mořský.

Upozorňujeme, že daný úsek řeky se nachází v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, území je součástí evropsky významnou lokalitou v soustavě chráněných území Natura 2000. Ve zvláště chráněných územích (PR Oskovec, PP Osypané břehy) je zakázáno tábořit. Písečné pláže jsou hnízdišti vzácných druhů ptáků - pisíka obecného a kulíka říčního. V hnízdním období proto prosím omezte pohyb (březen-červen) na březích a v okolí řeky.Baťův kanál

Pro začínající je možno vybírat z krátkých úseků:

  • Veselí nad Moravou – Vnorovy
  • Vnorovy – Strážnice (křížení řeky Moravy s Baťovým kanálem – kuriozní „vodní křižovatka“, před Strážnicí se křižuje Baťův kanál s říčkou Veličkou)
  • Strážnice – Petrov (vinné sklepy Plže, tento úsek je jako jeden z mála lemován běhovými porosty vrb a olší, je to velmi krásný úsek Baťova kanálu, kde si stín stromů užijete)
  • Petrov – Sudoměřice (technická památka Výklopník s muzeem a rozhlednou, občerstvení)
  • Sudoměřice – Skalica (Slovensko, nějaké euro na občerstvení s sebou…)
Dle dohody vícedenní zapůjčení na vzdálenější lokality

- řeka Dyje
- vodní dílo Nové Mlýny
- přehrady… moře…


Samozřejmostí je poskytnutí informací významným přírodním a kulturním zajímavostem na vytipované lokalitě v regionu a obeznámení s časovou náročností daného úseku plavby a základních pravidel provozu na vodní cestě.

řeka Morava
Partneři webu: Sluníčko bazar | Venkovní schody | Dřevěné ozdoby | Veselské služby | Schody Morava | www.treeforeurope.com |